tiistai 22. toukokuuta 2012

Mikä Kipinät? What is Kipinät?

Kipinät - The Sparkles on tammikuussa 2012 perustettu monikulttuurinen teatteriryhmä. Ryhmä toimii Joensuussa. Ryhmään kuuluu tällä hetkellä yhteensä kuusi ihmistä, jotka ovat kotoisin Somaliasta, Venäjältä, Espanjasta ja Suomesta.

Teemme teatteriesitystä devising-teatterin keinoin. Se tarkoittaa, että kun aloitimme, meillä ei ollut valmista näytelmän käsikirjoitusta. Ensin valitsimme aiheen, joka kiinnosti meitä kaikkia. Aiheeksemme tuli maailmanloppu. Sen jälkeen aloimme kerätä tietoa maailmanlopusta. Olemme esimerkiksi lukeneet lehtiä, kuunnelleet musiikkia ja keskustelleet, mitä maailmanloppu oikeastaan tarkoittaa. Samalla olemme miettineet, miten kaikesta keräämästämme tiedosta voisi tehdä näytelmän. Näytelmä on rakentunut pala palalta. Lopuksi olemme laittaneet palaset peräkkäin. Näin on syntynyt kokonainen näytelmä, melkein tyhjästä!


Kipinät - The Sparkles is a multicultural theater group located in Joensuu, Finland. The group was founded in January 2012. At the moment The Sparkles consists of six people who are from Somalia, Russia, Spain and Finland.

We are creating a play using a method called devising theater. It means that when we started, we didn't have a ready-made script for the play. First we chose a topic that we all we interested in. Our topic is the end of the world. Next we started to collect information on the end of the world. We have, for example, been reading newspapers, listening to music and discussing on what the end of the world actually means. At the same time we have been thinking, how all this information could be put in a play. The play has been built piece by piece. Finally, we have put the pieces in a row. And, like this, a whole play has been born, almost from scratch!


-Maria, ohjaaja/director-

Tanjan näkemys ryhmästämme. Tanja's view on our group.
(c) Maria Korkatti

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti